Θα μας βρείτε στον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, Edu-gate

Εγκεκριμένα και από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου

Τα προγράμματα και οι παραστάσεις μας είναι βιωματικού χαρακτήρα και σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και υλοποιούνται από ομάδα έμπειρων εμψυχωτών, ηθοποιών και εξειδικευμένων εκπαιδευτικών – επιστημόνων, η οποία παρακολουθεί τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και συμπληρώνει τις δράσεις του «κοινωνικού σχολείου».

Έχουν διάρκεια περίπου 120 λεπτά και είναι σχεδιασμένα, ώστε τα παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση, να συναισθάνονται, να βιώνουν και να καλλιεργούν αξίες και να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη.

 Στο τέλος της δράσης ακολουθεί συζήτηση – προβληματισμός με τους μαθητές.

Ακόμη, δημιουργούμε για εσάς νέα δρώμενα, σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις επιθυμίες σας, πάντα με γνώμονα τη βιωματική μάθηση μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και την εικαστική δημιουργία.