Ασαφής και διττή η ετυμολογία της έκφρασης “η σάρα και` η μάρα”. Κατά μια εκδοχή, την ελληνική, η πρώτη λέξη προέρχεται από το ρήμα σαρώνω. Όσο για τη δεύτερη λέξη, αποτελεί την κατάληξη – μάρα που αποσπάστηκε από τα κακόσημα σύνθετα ουσιαστικά, όπως χαζο-μάρα για παράδειγμα. Κατά την άλλη εκδοχή, η έκφραση αυτή είναι τούρκικης προέλευσης. Η πρώτη λέξη σάρα είναι η τούρκικη λέξη sara που σημαίνει επιληψία. Όσο για τη δεύτερη λέξη, αυτή δεν υπάρχει στο τούρκικο λεξιλόγιο. Το αδιέξοδο αυτό, ωστόσο, αίρεται αν λάβουμε υπόψιν μας τον κανόνα της τούρκικης γραμματικής που επιτρέπει την επανάληψη μιας λέξης (ikilemeli adlar)  και την αντικατάσταση του αρχικού συμφώνου, αν αυτό δεν είναι το -m, με το -m. Ανεξαρτήτως αν η πρώτη εκδοχή είναι η ορθότερη ή η δεύτερη, το νόημα της έκφρασης δεν αλλοιώνεται: μακριά από εμάς η σάρα, η μάρα και το κακό συναπάντημα, όπως λέει και ο λαός.

γράφει ο Θωμάς Χριστιάς