Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, Γ΄ Λυκείου, Προσανατολισμού
Ιστορικό Λεύκωμα Ά Κοιμητηρίου Αθηνών
Και οι τοίχοι έχουν φωνές