ΤΙΤΛΟΣ: Και οι τοίχοι έχουν φωνές
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Θωμάς Χριστιάς- Μαρία Αντωνίου

Ἀνδρῶν γὰρ ἐπιφανῶν….

Χάρτης και Ιστορικό Λεύκωμα των επιφανών του Α΄ Κοιμητηρίου Αθηνών

Αν θεωρήσουμε ότι οι άνθρωποι είναι κατά πολύ τα έργα τους, τότε κάποιοι άνθρωποι ξεχώρισαν με τις πράξεις τους, σε τέτοιοι βαθμό, που μέσα απ’ αυτές και οι ίδιοι κέρδισαν κάτι από την αιωνιότητα.

…τιθέασιν οὖν ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου προαστείου τῆς πόλεως.(Περικλέους Επιτάφιος, βιβλίο Β, 34).