Παιδαγωγός και Ιστορικός, με μεταπτυχιακό τίτλο από τη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας) και μέλος της Σχολής Συνοδών Παράλληλης Στήριξης.

Υπηρετώ τα τελευταία 16 έτη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτικός σε ιδιωτικό σχολείο. Παράλληλα δημοσιεύω άρθρα στο έγκυρο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό www.24grammata.com (δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορική περίοδο του νέου ελληνισμού) και συγγράφω βιβλία  και σχολικά βοηθήματα Λογοτεχνίας και Ιστορίας.

Πιστεύω ότι το επάγγελμα του παιδαγωγού και του δασκάλου είναι το καλύτερο στον κόσμο, γιατί  είναι προνόμιο και τιμή μου να βοηθάω τα παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση, αλλά και να με διδάσκουν πως μπορεί ο κόσμος μας να γίνει καλύτερος.